Buşra TATARİ ÇELİK

Disleksi – Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi
Kişinin zekâsında herhangi bir gerilik, olmamasına rağmen; yaşı, zekâsı ve verilen eğitim düzeyine göre istenen düzeyde öğrenememesi “Özel Öğrenme Güçlüğü” olarak tanımlanır.
Bu bireylerin zekâları normal ya da normalin üstündedir. Zekâ geriliği olan bireylerin sorunlarıyla karıştırılmamalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri

 1. Disleksi; okuma güçlüğü olarak bilinir. En yaygın ÖÖG türü de olduğu için öğrenme güçlüğünün genel adı olarak da kullanılmaktadır. Okuma sırasında anlamı bozma, harf atlama, harflerin yerini karıştırma gözlenebilir.
 2. Diskalkuli; Matematik alanında yaşanır. Sayı ve sembolleri tanıyamama, ters yazma, birden fazla basamaklı sayıların yerlerini karıştırma.
 3. Disgrafi; Yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı gibi daha çok yazı alanına dayanan bir öğrenme güçlüğüdür.

Disleksinin Nedenleri Nelerdir?

Kalıtsal özellikler açısından bakıldığında

Ebeveynlerden herhangi birinde ÖÖG’nin olması Çocukta okuma bozukluğu gelişme
olasılığını 5-12 kat arttırmaktadır.

Çevresel özellikler açısından bakıldığında

Hamilelikle sigara, alkol kullanımı, bazı enfeksiyon hastalıkları geçirmek disleksiyi tetikleyebilir.

Okul Öncesinde Disleksi Belirtileri Nelerdir?

 • Geç konuşmak
 • Duyduklarını anlamakta güçlük
 • Yaşının altında kelime haznesine sahip olmak
 • Telaffuz hatalarının çok olması
 • Sırasıyla olayları anlatamamak
 • Kurulan devrik cümlelerin çok olması
 • Kavramları öğrenememe, karıştırma
 • Ezber yapamamak
 • Sayıları, günleri, ayları sırayla saymada güçlük
 • Sağını, solunu karıştırma
 • Dikkatsizlik
 • Tanıdığı kişi adlarını hatırlayamamak
 • Kendi başına giyinip soyunamamak, düğme ilikleyememek
 • Ayakkabı bağlayamamak.

Okul Dönemi Disleksi Belirtileri Nelerdir?

 • Düzgün çizgi çizememe
 • Çizgi çalışmalarında isteksizlik
 • Yeni öğretilen harfleri öğrenememe
 • Şekilsel anlamda birbirine benzeyen harfeleri karıştırma; b’yi p ile karıştırma gibi
 • Ses bakımından birbirine yakın harfleri karıştırma; f’yi t ile karıştırma gibi
 • Okumayı zamanında öğrenememe
 • Ödevleri çok yavaş ve uzun sürede yapma
 • Okumaya isteksizlik
 • Okuma hataları(hece atlama, hecelerin yerini değiştirme gibi)
 • Ayna görüntüsünde yazma; rakamları, harfleri tersinden yazma gibi.
 • Topu yakalayamama
 • Bisiklete binememe
 • Haftanın gün-aylarını sırasıyla söyleyememe
 • Bellekte yaşanan sorunlar, hatırlayamama, çabuk unutma.

Disleksi Tanısı Nasıl Konur?

Disleksi tanısını çocuk psikiyatr uzmanı koyar.

Disleksik Çocukların Ailelerine Düşen Ne Gibi Görevler Vardır?

Sınıf öğretmeniyle işbirliği içine girip sorunun kaynağının tespit edilmesi gerekir. Çocuk psikiyatrisi tarafından konan bu tanının ardından, rehber öğretmen aracılığıyla ilçede bulunun Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurulup, eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılması sağlanmalıdır. Eğitsel değerlendirme sonucu olarak okulda alınması gerekli tedbirleri sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni ile planlanmalıdır.
Bu süreçte ebeveynler disleksi konusunda bilgi edinmeli, kendileriyle benzer sorunları yaşayan ailelerle tanışmalı, çocuklarının yasal haklarını öğrenmelidirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir