Buşra TATARİ ÇELİK

öğrenme güçlüğü

Okul Başarısızlığı

Okul Başarısızlığı

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

A. ÖĞRENCİYE BAĞLI NEDENLER

Fiziksel yetersizlikler
Öğrencinin görme, işitme, konuşma ya da ince ve kaba motor kaslarında bir sıkıntı varsa (kalem tutamamak, rahat koşup, zıplayamamak vb) veya başka bir sağlık sorunundan dolayı derslere adapte olamıyorsa çocukta başarısızlık görülebilir.… DEVAMINI OKUYUN

Disleksi – Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi
Kişinin zekâsında herhangi bir gerilik, olmamasına rağmen; yaşı, zekâsı ve verilen eğitim düzeyine göre istenen düzeyde öğrenememesi “Özel Öğrenme Güçlüğü” olarak tanımlanır.
Bu bireylerin zekâları normal ya da normalin üstündedir. Zekâ geriliği olan bireylerin sorunlarıyla karıştırılmamalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri… DEVAMINI OKUYUN